Guriby AS sponser ideretten

Guriby AS har vært en sterk lokal aktør i over 30 år.
Idrett er viktig og for oss er det naturlig å støtte flere av våre lokale idrettslag.

Adresse: Løxaveien 11, 1351 Rud • Telefon: 67 17 78 50 • Mobil: 950 37 338 • E-post: firmapost@guriby.no